ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
46.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
522.35lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1227.29lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
73.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
531.45lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
146.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1017.88lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.1lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.16lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.19lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
56.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
737.71lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
189.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1686.64lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
138.66lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
939.08lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
58.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
409.91lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
68.09lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
632.43lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
251.55lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2120.54lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
139.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1031.81lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
140.29lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1468.1lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
20.98lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
33.01lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
82.38lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
534.01lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
112.85lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1009.83lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
15.14lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.78lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
72.25lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
581.43lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
112.31lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
33.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
233.2lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.96lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
8.84lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
5.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
42.14lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
3.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
14.88lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
43.81lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
294.23lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
216.83lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2476.33lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
15.78lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
142.24lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.7lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
4.78lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
53.85lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
446.78lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
30.29lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
283.65lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
417.51lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
21.53lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
166.56lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.9lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
47.43lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.29lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
10.64lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
81.93lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
3.61lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
26.08lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
32.89lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
293.56lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
31lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
205.6lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
7.46lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt