ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
88.06lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
496.96lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
97.25lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.16lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.84lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2.79lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.03lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.11lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.55lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
33.76lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
75.3lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
428.81lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
35.19lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
230.74lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1072.14lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
19.2lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
118lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
519.93lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
94.88lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
730.81lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
106.15lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
643.48lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2427.83lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.03lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
52.95lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
287.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1162.13lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.24lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.05lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
298.95lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.03lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.11lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.39lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
34.16lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
145.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
589.39lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.38lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
38.96lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.51lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.48lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
6.46lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.3lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.48lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
33.36lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
14.74lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
52.1lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
279.63lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
37.74lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
596.5lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2370.25lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.23lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
38.98lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
133.95lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.03lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.11lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.89lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.26lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
11.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
39.98lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
4.79lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
4.79lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
32.8lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
165.33lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
762.95lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.5lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
110.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
465.05lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
10.79lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
62.66lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
8.7lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
117.4lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
201.38lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.89lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
49.5lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1726.05lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
16.83lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
61.28lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt