ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.21lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
27.7lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
170.44lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.31lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
42.31lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
154.21lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.06lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.1lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.35lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
92.83lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
567.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1685.11lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
22.49lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
180.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
282.36lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
16.39lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
79.64lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
287.63lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.06lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
32.26lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
142.53lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
99.84lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
675.44lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2658.48lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.09lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
158.5lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1021.55lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
40.71lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
140.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
816.46lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.64lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.1lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
677lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
29.18lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
171.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
637.23lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
43.7lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
170.58lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
925.95lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
14.23lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
48.61lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
368.64lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
16.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
84.74lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
268.3lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.09lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
4.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
24.35lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
5.04lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
18.03lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
68.55lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.63lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.4lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
12.94lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
20.31lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
75.56lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
429.09lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
206.08lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
764.18lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1661.83lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
9.16lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
29.33lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
60.6lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.2lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.03lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
4.25lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
5.61lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
36.33lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
261.34lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1247.44lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
52.65lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
193.74lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
954.56lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
15.6lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
56.28lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
449.86lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.76lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.55lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
9.1lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.1lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.1lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
4.74lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
19.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
82.68lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
7.38lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
47.73lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
209.24lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.56lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
29.33lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
195.31lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
91.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
587.08lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt