ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
93.43lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
522.79lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1798.45lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
15.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
131.44lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
695.95lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
91.21lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
709.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1524.39lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
52.14lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
157.6lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
849.59lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.11lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.29lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
26.86lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
197.76lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
878.45lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
28.95lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
183.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
200.59lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
6.34lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.34lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
12.19lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
20.05lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
105.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
470.09lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
28.46lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
163.13lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
667.68lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
147.89lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
494.78lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2185.96lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
76.63lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
342.95lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1679.7lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
41.48lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
253.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2107.95lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
58.39lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
320.86lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1592.58lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
98.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
880.75lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
53.13lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
283.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
524.63lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.25lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
7.84lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
7.84lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
57.28lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
57.44lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
391lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
4.64lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.19lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.7lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
9.39lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.46lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
14.63lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
54.45lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.19lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
19.08lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
4.83lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
18.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
66.25lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
15.63lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
71.68lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
280.45lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
37.86lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2295.54lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
18.55lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
46.95lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
219.79lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.08lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.14lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.39lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
15.25lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
54.28lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.04lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
76.24lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
417.63lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1581.13lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
14.29lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
58.29lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
257.59lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
47.26lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
319.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1023.13lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
34.84lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
115.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
480.46lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.45lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
37.35lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.58lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
9lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.13lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
5.58lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
2lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
16.74lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
67.1lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.91lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
8.96lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
23.09lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.13lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
21.68lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
68.84lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
3.61lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
32.43lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
410.65lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
325.13lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
9.64lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.3lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
23.69lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
83.48lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
338.9lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt