ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
17.9lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
22.06lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
22.06lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
16.6lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
132.33lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
443.31lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
151lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
702.15lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
11.93lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
55.93lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
236.93lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
316.03lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
85.36lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
277lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1341.48lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
44.98lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
173.86lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
266.68lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
76.29lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
376.65lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1285.64lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
41.25lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
167.44lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
384.36lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
52.01lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
139.23lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
516.33lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
33.61lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
148.64lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
737.24lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
8.55lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
14.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
14.69lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.74lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
3.9lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
7.18lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.56lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.63lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
14.1lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.08lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
12.3lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
48.25lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
294lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
9.53lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
55.75lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
183.26lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.73lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
74.31lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
303.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
821.61lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
34.25lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
65.91lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
365.55lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.13lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.13lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
20.7lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.13lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
7.79lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.14lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
12.86lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
81.9lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
5.53lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
21.51lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
26.99lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt