ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
24.18lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
49.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
359.33lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
14.36lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
440.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1924.49lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
30.15lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
140.88lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
564.75lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
476.89lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2034.68lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.03lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.23lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.1lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.24lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.83lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
132.58lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
789lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
83.29lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
454.2lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1654.06lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
34.09lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
74.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
829lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
26.44lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
118.46lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
459.65lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.16lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
256.95lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
827.91lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
26.41lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
332.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1697.46lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
71.66lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
413.59lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1203.5lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
72.64lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
442.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1115.29lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.03lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.03lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.03lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
25.43lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
128.98lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
628.66lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
76lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
330.45lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1171.85lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.84lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.84lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2.93lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.83lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.83lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
35.63lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
149lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
621.33lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
6.79lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
76.63lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
104.44lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
12.49lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
70.65lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
205.64lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.73lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
5.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
18.33lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.29lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
12.88lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
48.06lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.4lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
41.39lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
20lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
88.81lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
409.99lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
155.43lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
325.2lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1439.56lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
9.59lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
51.31lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
242.91lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.06lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.3lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.98lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.21lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
14.31lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
54.91lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
68.4lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
329.48lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
799.08lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
15.96lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
66.8lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
218.83lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
40.6lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
159.75lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
989.25lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
13.98lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
13.98lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
218.89lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.89lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
12.1lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
39.99lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.04lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
11.1lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.21lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.53lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.5lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
5.36lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
28.58lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
96.45lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.18lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
8.98lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
42.7lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.35lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
20.39lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.53lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
11.36lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
10lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
74.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
175.25lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1.71lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
190.31lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt