ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
35.94lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
57lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
581.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1145.11lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
90.53lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
442.49lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
242.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2343.81lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
377.5lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.05lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.29lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
36.2lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
160.7lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
767.65lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
392.79lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1918.88lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
29.48lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
135.85lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
679lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
66.61lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
381.61lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
30.11lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
187.39lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
738.36lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
68.43lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
587.53lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2926.63lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
235.66lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1765.25lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
58.7lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
594.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1802.91lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
8.04lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
79.94lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
24.26lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
249.6lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
206lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1196.44lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
1.93lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
3.61lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.49lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
127.94lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
645.3lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
5.44lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
35.15lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.46lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
12.08lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
10.06lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
48.98lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
8.18lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
48.98lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
44.5lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
180.3lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
83.96lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
161.04lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.95lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
10.01lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
33.9lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.91lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
783.3lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
40.86lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
185.98lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
27.14lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
211.61lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1157.94lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
3.81lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
204.4lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
2.55lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
32.34lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
7.01lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.19lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
10.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
60.68lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.23lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
32.78lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
19.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
92.01lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
10.45lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
22.93lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
44.39lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
207.48lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
6.68lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
264lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt