ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
OXHMATA


Όχημα: KHI 7371
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.13lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
50.21lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
207.79lt
Όχημα: KHH 4278
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7373
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4277
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4281
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.11lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.2lt
Όχημα: KHH 4280
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
5.9lt
Όχημα: KHH 4279
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4282
Ημερήσια Κατανάλωση:
95.19lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
509.39lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1892.71lt
Όχημα: KHO 9068
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7400
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
114.93lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1017.7lt
Όχημα: KHH 4284
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
85.45lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
419lt
Όχημα: KHI 7372
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHH 4276
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.08lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
30.55lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
92.98lt
Όχημα: KHI 3813
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.96lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
597.49lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
2276.83lt
Όχημα: KHH 4286
Ημερήσια Κατανάλωση:
60.05lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
419.4lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1237.58lt
Όχημα: KHH 4285
Ημερήσια Κατανάλωση:
3.51lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
353.24lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1565.36lt
Όχημα: KHH 4269
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
466.95lt
Όχημα: KHY 9190
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7404
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
13.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
482.63lt
Όχημα: KHI 7401
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9067
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
282.88lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1120.96lt
Όχημα: ΚΗΙ 7419
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7402
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7428
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9156
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3812
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.89lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
32.41lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
382.61lt
Όχημα: KHO 9109
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116838
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7444
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 116829
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
4.2lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
15.68lt
Όχημα: KHY 9159
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.98lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
15.13lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
63.53lt
Όχημα: ME 55736
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7408
Ημερήσια Κατανάλωση:
8.26lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
21.69lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
59.15lt
Όχημα: KHI 5049
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.01lt
Όχημα: ME 57865
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.74lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
68.79lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
318.73lt
Όχημα: ME 68344
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
714.59lt
Όχημα: KHI 5048
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
87.34lt
Όχημα: KHI 7378
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0.09lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0.69lt
Όχημα: KHI 5047
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
12.71lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
44.89lt
Όχημα: KHI 7399
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9123
Ημερήσια Κατανάλωση:
3lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.7lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
333.6lt
Όχημα: KHI 7429
Ημερήσια Κατανάλωση:
1.49lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
87.16lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
115.09lt
Όχημα: KHH 4283
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
303.85lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
1090.33lt
Όχημα: KHI 2550
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
9.9lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
211.31lt
Όχημα: KHH 4273
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7362
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: ME 111558
Ημερήσια Κατανάλωση:
2.11lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
3.25lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
6.79lt
Όχημα: ME 51038
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3811
Ημερήσια Κατανάλωση:
0.54lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
19.13lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
72.06lt
Όχημα: ME 55741
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 3814
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7374
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHI 7385
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHO 9041
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
18.99lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
129.11lt
Όχημα: KHO 9042
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
6.19lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
80.51lt
Όχημα: KHO 9149
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt
Όχημα: KHY 9163
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
125.33lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
129.06lt
Όχημα: ME 116818
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
44.35lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
302.34lt
Όχημα: ME 55880
Ημερήσια Κατανάλωση:
0lt
Εβδομαδιαία Κατανάλωση:
0lt
Μηνιαία Κατανάλωση:
0lt